11zahidjalali

درسی از مکتب استاد مهدی عاکف

07.06.2011 11:18

درسی از مکتب استاد مهدی عاکف

نویسنده: زاهد جلالی

مرشد عام پیشین جماعت اخوان المسلمین استاد سید محمد مهدی عاکف یکی از شخصیتهای است که همۀ زندگی اش مملو از درسها است. وی در سال 1954 میلادی محکوم به اعدام شد که این فیصله بعداً به بیست سال قید تخفیف یافت و  بیست سال را در زندان گذراند که در همۀ زندگی اش بیست و چهار سال عمرش را در زندان حاکمان مستبد مصری به صبر و سلوان گذرانده است، ایشان از نسل اول اخوان المسلمین اند که یکی از نزدیکان شخص امام حسن البنا بوده، بعد از اینکه پسر استاد حسن الهضیبی، مآمون الهضیبی در جنوری سال 2004 میلادی درگذشت، استاد مهدی عاکف به حیث هفتمین مرشد عام جماعت اخوان المسلمین انتخاب شد و تا سال 2009 میلادی در این سمت مصروف خدمت بود که در سال 2006 میلادی دومین شخصیت مؤثر جهان اسلام بود و در سال 2009 میلادی یکی از 500 شخصیتهای موثر در جهان اسلام بود. در اوائل سال 2010 میلادی از رهبری جماعت اخوان المسلمین استعفا دا ده به خدمت آزاد در جماعت پرداخت که تا به حال منحیث یکی از اعضای عادی جماعت اخوان المسلمین تحت قیادت استاد عبدالبدیع به مسلمانها خدمت میکند و راهنمای روحانی جماعت اخوان المسلمین بشمار میرود.
استاد مهدی عاکف داعی مجاهد و سیاستمدار دانشمند است که همواره دارای مواقف واضح و قاطع میباشد. در سال 1951 میلادی در جهاد کانال سویس قومندان یکی از گروهای جهادی بود و از ابتدا در جماعت اخوان المسلمین به وظایف مهم و سرنوشت ساز موظف شده است.
استاد عاکف اولین رهبر جماعت اخوان المسلمین بود که بقید حیات از رهبری جماعت استعفا داده و برای جماعت اخوان المسلمین و همه جماعتهای اسلامی که مدعی خدمت به اسلام اند درسی قابل قدری ارائه کرد. زیرا رهایی سمت رهبری حزب مخصوصاً در کشورهای اسلامی دارای چندان پیشینۀ نیست. استاد مهدی عاکف نه تنها درینمورد درسی به جهانیان داده مگر همه زندگی او برای یک داعی راستین درسی است که دنبال کردن اش او را بسوی پیروزی و کامگاری راهنمایی خواهد کرد.
چندی قبل استاد عاکف هنگام گشایش مرکز عمومی جماعت اخوان باری دیگر به پیروانش درسی بر جا گذاشت.
با آغاز محفل، در صف اول همه بزرگان نشسته بودند، استاد مهدی عاکف در پهلوی مرشد فعلی استاد عبدالبدیع و نزدیک احمد سیف الاسلام حسن البنا نشسته بود، وقتیکه عمرو موسی امین عام جامعه کشور های عربی و دیگر از مهانان آمدند جای برای نشست آنها در صف اول نبود، استاد عاکف از جای او برخاسته و در صفوف اخیر نشست تا برای مهانان اخوان المسلمین جای در صف اول مانده باشد.
این است خاکساری و این است تربیه سالم!! واقعاً که هر کنش و کردار همچو شخصیتها مملو از درس است.
کسانیکه به اصل اسلام فهمیده اند، چنین اخلاقی از آنها تعجب آور نیست، اینها اینطور اخلاق را از مرشدین ایشان یاد گرفته اند، بالآخره همینطور تربیه است که امروز مردم مصر ثمر نهال های را بدست میاورند که به دست امام بزرگ و شهید اسلام حسن البنا غرس شده بودند و برای همه تنظیم های اسلامی همین راه حل است که از امیر گرفته تا به فقیر و شخص عادی خاکساری چون معلم مرشد محمد مهدی عاکف داشته باشد.


ستاسو تبصره


لطفاً لاندې افغانستان په انګليسي تورو وليکئ.
كاپي كول د ماخذ د يادولو او د ليكوال د نوم ليكلو په صورت جواز لري٠ اړيكه:zahid.jalaly@gmail.com او ګرځنده شميره:00923319046248